TIN HOT LÀNG CHẾ

[Video Clip] Chim Sẻ Đi Nắng cầm chủ lực không bao giờ thua

[Video Clip] Siêu kinh điển với bài "Greek" cân team của Chim Sẻ Đi Nắng

[Video Clip] Trận cầm Shang cân đôi đỉnh cao của Chim Sẻ Đi Nắng

[Video Clip] HeHe --vs-- Tiểu Màn Thầu ngày 26/03/2019

[Video Clip] VaneLove, Xuân Thứ --vs-- Yugi, Hồng Anh ngày 26/3/2019

[Video Clip] Yugi, Hồng Anh --vs-- VaneLove, Xuân Thứ ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs BiBi, Tý ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] Tý, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] Yugi, Hồng Anh vs Vanelove, Xuân Thứ ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] VaneLove, Xuân Thứ vs Hồng Anh, Yugi ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu vs HeHe ngày 26/3/2019

[Video Clip] [Trực Tiếp Free] HeHe vs Tiểu Màn Thầu ngày 26/3/2019

[Video Clip] BibiClub vs GameTV ngày 26/3/2019

[Video Clip] Hà Nội vs Nghệ An ngày 26/03/2019

[Video Clip] Nghệ An vs Hà Nội ngày 26/3/2019

[Trực Tiếp] 13h ngày 25/3/2019: Sài Gòn vs Hà Nam

[Trực Tiếp] 13h ngày 25/3/2019: Nghệ An vs BiBi Club

[Trực Tiếp] 14h ngày 24/3/2019: ChimSeDiNang, Chipboy vs BiBi, Cam Quýt

[Trực Tiếp] 20h30 ngày 23/3/2019 No.1, Không Được Khóc --vs-- Tý, Xi Măng

[Trực Tiếp] 20h30 ngày 23/3/2019 Chim Sẻ, Văn Hưởng --vs-- Vanlove, Xuân Thứ

[Trực Tiếp] 18h15 ngày 23/3/2019: BiBi, Hoàng Mai Nhi vs Sơ Luyến, Nông Dân - Giao hữu AoE Việt Trung

[Trực Tiếp] 13h ngày 22/3/2019: GameTV vs Hà Nội

[Trực Tiếp] 13h ngày 22/3/2019: Gunny vs ChipBoy

[Trực Tiếp] 13h ngày 22/3/2019: Thái Bình vs BiBi Club

[Trực Tiếp] 20h ngày 17/3/2019: Bibi, Dương Còi vs Hoàng Mai Nhi, Xi Măng

VIDEO AOE MỚI NHẤT

Xem Tất Cả

VIDEO AOE HOT TUẦN

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team