Video Chim Sẻ Đi Nắng Assy AOE Trung Việt 2018 ngày 5/7/2018

Lượt xem 50.943
Số Clip 12
Kèo Hay ?
Thích AOE
Chim Sẻ vs Đại Trù T1

Chim Sẻ vs Đại Trù T1

14.072 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Đại Trù T2

Chim Sẻ vs Đại Trù T2

7.374 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Đại Trù T3

Chim Sẻ vs Đại Trù T3

5.318 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Đại Trù T4

Chim Sẻ vs Đại Trù T4

4.074 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Đại Trù T5

Chim Sẻ vs Đại Trù T5

14.742 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T1

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T1

6.873 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T2

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T2

4.469 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T3

Chim Sẻ vs Tiểu Vũ T3

6.885 lượt xem · bình luận

Tứ kết Chim Sẻ vs Hòa Hải T1

Tứ kết Chim Sẻ vs Hòa Hải T1

6.044 lượt xem · bình luận

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T2

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T2

4.367 lượt xem · bình luận

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T3

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T3

4.444 lượt xem · bình luận

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T4

Tứ kết Chim Sẻ vs Hoả Hải T4

9.061 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team