Video Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư ngày 07/12/2018

Lượt xem 45.905
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 1

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 1

23.546 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 2

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 2

18.801 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 3

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 3

16.771 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 4

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 4

15.083 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 5

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 5

17.348 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 6

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 6

20.442 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 7

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 7

20.407 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 8

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 8

18.523 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 9

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 9

18.977 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 10

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 10

22.731 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team