Video Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư ngày 07/12/2018

Lượt xem 39.645
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 1

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 1

20.675 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 2

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 2

16.637 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 3

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 3

14.942 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 4

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 4

13.310 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 5

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 5

15.272 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 6

Chim Sẻ Đi Nắng (Assy) vs Tiểu Thủy Ngư (Yama) trận 6

18.029 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 7

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 7

17.897 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 8

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 8

16.289 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 9

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 9

16.556 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 10

Chim Sẻ Đi Nắng (Ya) vs Tiểu Thủy Ngư (Assy) trận 10

19.758 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team