Video Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư ngày 16/5/2019

Lượt xem 15.815
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.1 (Shang)

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.1 (Shang)

8.439 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.2

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.2

5.818 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.3

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C1.3

6.287 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.1 (Assy)

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.1 (Assy)

4.104 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.2

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.2

3.200 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.3

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.3

2.540 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.4

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.4

2.681 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.5

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C2.5

6.277 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C3.1 (Assy-Ya)

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C3.1 (Assy-Ya)

4.979 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C3.2

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Tiểu Thủy Ngư C3.2

5.105 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team