Video ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết AoE Trung Việt ngày 5/7/2018 (Solo shang)

Lượt xem 49.337
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

29.432 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

19.849 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

14.922 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

12.942 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

29.620 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

4.481 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

835 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

665 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

851 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

5.819 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team