Video ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết AoE Trung Việt ngày 5/7/2018 (Solo shang)

Lượt xem 50.023
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

29.853 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

20.003 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

15.064 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

13.048 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

29.796 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

4.534 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

861 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

696 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

868 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

5.872 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team