Video ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết AoE Trung Việt ngày 5/7/2018 (Solo shang)

Lượt xem 49.895
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

29.763 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

19.965 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

15.018 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

13.020 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

29.746 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

4.514 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

851 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

685 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

862 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

5.853 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team