Video ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết AoE Trung Việt ngày 5/7/2018 (Solo shang)

Lượt xem 48.373
Số Clip 10
Kèo Hay ?
Thích AOE
Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T1

28.834 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T2

19.649 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T3

14.766 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T4

12.801 lượt xem · bình luận

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

Bán kết Chim Sẻ vs Shenlong T5

29.399 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T1

4.421 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T2

810 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T3

649 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T4

832 lượt xem · bình luận

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

Bán kết Shenlong vs Chim Sẻ T5

5.732 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team