Video GameTV+HA vs Hà Nội Ngày 28/11/2016

Lượt xem 35.233
Số Clip 18
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV+HA vs Hà Nội C1.1

GameTV+HA vs Hà Nội C1.1

8.172 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C1.2

GameTV+HA vs Hà Nội C1.2

3.500 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C1.3 + 4

GameTV+HA vs Hà Nội C1.3 + 4

4.273 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.1

GameTV+HA vs Hà Nội C2.1

2.662 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.2

GameTV+HA vs Hà Nội C2.2

1.682 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.3

GameTV+HA vs Hà Nội C2.3

1.528 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.4

GameTV+HA vs Hà Nội C2.4

2.658 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.1

GameTV+HA vs Hà Nội C3.1

1.740 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.2

GameTV+HA vs Hà Nội C3.2

642 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.3

GameTV+HA vs Hà Nội C3.3

1.323 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.1

GameTV+HA vs Hà Nội C4.1

1.504 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.2

GameTV+HA vs Hà Nội C4.2

783 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.4

GameTV+HA vs Hà Nội C5.4

451 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.5

GameTV+HA vs Hà Nội C5.5

2.230 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.4 + 5

GameTV+HA vs Hà Nội C4.4 + 5

1.771 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.1

GameTV+HA vs Hà Nội C5.1

1.144 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.2

GameTV+HA vs Hà Nội C5.2

763 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.3

GameTV+HA vs Hà Nội C5.3

1.554 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦNGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team