Video GameTV+HA vs Hà Nội Ngày 28/11/2016

Lượt xem 35.300
Số Clip 18
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV+HA vs Hà Nội C1.1

GameTV+HA vs Hà Nội C1.1

8.201 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C1.2

GameTV+HA vs Hà Nội C1.2

3.510 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C1.3 + 4

GameTV+HA vs Hà Nội C1.3 + 4

4.275 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.1

GameTV+HA vs Hà Nội C2.1

2.670 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.2

GameTV+HA vs Hà Nội C2.2

1.685 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.3

GameTV+HA vs Hà Nội C2.3

1.531 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C2.4

GameTV+HA vs Hà Nội C2.4

2.662 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.1

GameTV+HA vs Hà Nội C3.1

1.743 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.2

GameTV+HA vs Hà Nội C3.2

643 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C3.3

GameTV+HA vs Hà Nội C3.3

1.326 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.1

GameTV+HA vs Hà Nội C4.1

1.506 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.2

GameTV+HA vs Hà Nội C4.2

784 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.4

GameTV+HA vs Hà Nội C5.4

454 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.5

GameTV+HA vs Hà Nội C5.5

2.233 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C4.4 + 5

GameTV+HA vs Hà Nội C4.4 + 5

1.775 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.1

GameTV+HA vs Hà Nội C5.1

1.149 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.2

GameTV+HA vs Hà Nội C5.2

767 lượt xem · bình luận

GameTV+HA vs Hà Nội C5.3

GameTV+HA vs Hà Nội C5.3

1.558 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦNGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team