Video GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 2/11/2018

Lượt xem 19.900
Số Clip 17
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV full Chim vs Hà Nội C1T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T1

9.749 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T2

3.909 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T3

4.348 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T4

1.979 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T5

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T5

9.735 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T1

4.858 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T2

2.040 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T3

3.015 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T1

3.772 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T2

2.918 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T3

1.887 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T4

2.268 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T5

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T5

8.142 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T1

3.753 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T2

2.970 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T3

4.040 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T4

6.055 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team