Video GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 2/11/2018

Lượt xem 19.930
Số Clip 17
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV full Chim vs Hà Nội C1T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T1

9.777 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T2

3.923 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T3

4.375 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T4

1.993 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T5

GameTV full Chim vs Hà Nội C1T5

9.762 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T1

4.874 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T2

2.057 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C2T3

3.028 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T1

3.789 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T2

2.944 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T3

1.904 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T4

2.280 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T5

GameTV full Chim vs Hà Nội C3T5

8.161 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T1

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T1

3.777 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T2

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T2

2.983 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T3

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T3

4.050 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T4

GameTV full Chim vs Hà Nội C4T4

6.101 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team