Video GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 30/11/2018

Lượt xem 32.461
Số Clip 14
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV full Chim vs Liên Quân C1T1

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T1

14.320 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T2

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T2

5.545 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T3

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T3

5.290 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T4

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T4

5.246 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T5

GameTV full Chim vs Liên Quân C1T5

6.673 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T1

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T1

2.867 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T2

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T2

2.155 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T3

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T3

2.551 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T4

GameTV full Chim vs Liên Quân C2T4

2.443 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T1

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T1

2.375 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T2

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T2

1.814 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T3

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T3

1.562 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T4

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T4

2.181 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T5

GameTV full Chim vs Liên Quân C3T5

6.968 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team