Video GameTV vs Hà Nội ngày 10/01/2017

Lượt xem 65.447
Số Clip 20
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Hà Nội C1.1

GameTV vs Hà Nội C1.1

8.562 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.2

GameTV vs Hà Nội C1.2

6.148 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.3

GameTV vs Hà Nội C1.3

5.154 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.4 đập móng

GameTV vs Hà Nội C1.4 đập móng

3.483 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.4

GameTV vs Hà Nội C1.4

4.553 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.5

GameTV vs Hà Nội C1.5

9.424 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.1

GameTV vs Hà Nội C2.1

5.991 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.2

GameTV vs Hà Nội C2.2

4.286 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.3

GameTV vs Hà Nội C2.3

4.442 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.4

GameTV vs Hà Nội C2.4

6.843 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.1

GameTV vs Hà Nội C3.1

3.222 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.2

GameTV vs Hà Nội C3.2

2.398 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.3

GameTV vs Hà Nội C3.3

2.251 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.4

GameTV vs Hà Nội C3.4

2.083 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.5

GameTV vs Hà Nội C3.5

5.901 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C4.1

GameTV vs Hà Nội C4.1

1.980 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C4.2

GameTV vs Hà Nội C4.2

2.164 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.3

GameTV vs Hà Nội C4.3

2.209 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.4

GameTV vs Hà Nội C4.4

3.528 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.5

GameTV vs Hà Nội C4.5

2.695 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team