Video GameTV vs Hà Nội ngày 10/01/2017

Lượt xem 65.482
Số Clip 20
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Hà Nội C1.1

GameTV vs Hà Nội C1.1

8.591 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.2

GameTV vs Hà Nội C1.2

6.164 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.3

GameTV vs Hà Nội C1.3

5.165 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.4 đập móng

GameTV vs Hà Nội C1.4 đập móng

3.499 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.4

GameTV vs Hà Nội C1.4

4.561 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.5

GameTV vs Hà Nội C1.5

9.441 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.1

GameTV vs Hà Nội C2.1

6.000 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.2

GameTV vs Hà Nội C2.2

4.291 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.3

GameTV vs Hà Nội C2.3

4.450 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.4

GameTV vs Hà Nội C2.4

6.856 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.1

GameTV vs Hà Nội C3.1

3.227 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.2

GameTV vs Hà Nội C3.2

2.405 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.3

GameTV vs Hà Nội C3.3

2.258 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.4

GameTV vs Hà Nội C3.4

2.091 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C3.5

GameTV vs Hà Nội C3.5

5.914 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C4.1

GameTV vs Hà Nội C4.1

1.986 lượt xem · bình luận

	GameTV vs Hà Nội C4.2

GameTV vs Hà Nội C4.2

2.169 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.3

GameTV vs Hà Nội C4.3

2.214 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.4

GameTV vs Hà Nội C4.4

3.534 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C4.5

GameTV vs Hà Nội C4.5

2.708 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN



GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team