Video GameTV vs Hà Nội ngày 2/11/2016

Lượt xem 56.671
Số Clip 13
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Hà Nội C1.1

GameTV vs Hà Nội C1.1

7.626 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.2

GameTV vs Hà Nội C1.2

6.083 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.3

GameTV vs Hà Nội C1.3

6.471 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C1.4

GameTV vs Hà Nội C1.4

9.654 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.1

GameTV vs Hà Nội C2.1

5.063 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.2

GameTV vs Hà Nội C2.2

3.581 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.3

GameTV vs Hà Nội C2.3

3.038 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.4

GameTV vs Hà Nội C2.4

3.000 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C2.5

GameTV vs Hà Nội C2.5

7.903 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C3.1

GameTV vs Hà Nội C3.1

4.220 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C3.2

GameTV vs Hà Nội C3.2

4.136 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C3.3

GameTV vs Hà Nội C3.3

4.406 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội C3.4

GameTV vs Hà Nội C3.4

6.668 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team