Video GameTV full CHIM vs Liên Quân ngày 5/10/2018

Lượt xem 41.655
Số Clip 17
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Liên Quân C1T1

GameTV vs Liên Quân C1T1

20.365 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T2

GameTV vs Liên Quân C1T2

12.411 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T3

GameTV vs Liên Quân C1T3

13.718 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T1

GameTV vs Liên Quân C2T1

7.044 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T2

GameTV vs Liên Quân C2T2

6.054 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T3

GameTV vs Liên Quân C2T3

5.513 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T4

GameTV vs Liên Quân C2T4

4.657 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T5

GameTV vs Liên Quân C2T5

14.197 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T1

GameTV vs Liên Quân C3T1

10.205 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T2

GameTV vs Liên Quân C3T2

6.386 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T3

GameTV vs Liên Quân C3T3

9.421 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T1

GameTV vs Liên Quân C4T1

6.732 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T4

GameTV vs Liên Quân C3T4

8.437 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T2

GameTV vs Liên Quân C4T2

4.908 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T3

GameTV vs Liên Quân C4T3

3.036 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T4

GameTV vs Liên Quân C4T4

2.143 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T5

GameTV vs Liên Quân C4T5

15.896 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team