Video GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 21/9/2018

Lượt xem 36.374
Số Clip 21
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Liên Quân C1T1

GameTV vs Liên Quân C1T1

15.858 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T2

GameTV vs Liên Quân C1T2

5.856 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T3

GameTV vs Liên Quân C1T3

4.466 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T4

GameTV vs Liên Quân C1T4

2.638 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T5

GameTV vs Liên Quân C1T5

13.091 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T1

GameTV vs Liên Quân C2T1

4.380 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T2

GameTV vs Liên Quân C2T2

3.185 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T3

GameTV vs Liên Quân C2T3

4.725 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T4

GameTV vs Liên Quân C2T4

1.839 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T5

GameTV vs Liên Quân C2T5

9.614 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T1

GameTV vs Liên Quân C3T1

4.491 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T2

GameTV vs Liên Quân C3T2

3.647 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T3

GameTV vs Liên Quân C3T3

4.973 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T4

GameTV vs Liên Quân C3T4

9.548 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T1

GameTV vs Liên Quân C4T1

4.443 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T2

GameTV vs Liên Quân C4T2

3.808 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T3

GameTV vs Liên Quân C4T3

4.101 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T4

GameTV vs Liên Quân C4T4

5.451 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T1

GameTV vs Liên Quân C5T1

6.193 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T2

GameTV vs Liên Quân C5T2

5.597 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T3

GameTV vs Liên Quân C5T3

8.814 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team