Video GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 21/9/2018

Lượt xem 36.541
Số Clip 21
Kèo Hay ?
Thích AOE
GameTV vs Liên Quân C1T1

GameTV vs Liên Quân C1T1

15.912 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T2

GameTV vs Liên Quân C1T2

5.880 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T3

GameTV vs Liên Quân C1T3

4.511 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T4

GameTV vs Liên Quân C1T4

2.648 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C1T5

GameTV vs Liên Quân C1T5

13.115 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T1

GameTV vs Liên Quân C2T1

4.451 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T2

GameTV vs Liên Quân C2T2

3.191 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T3

GameTV vs Liên Quân C2T3

4.735 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T4

GameTV vs Liên Quân C2T4

1.845 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C2T5

GameTV vs Liên Quân C2T5

9.625 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T1

GameTV vs Liên Quân C3T1

4.500 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T2

GameTV vs Liên Quân C3T2

3.653 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T3

GameTV vs Liên Quân C3T3

4.982 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C3T4

GameTV vs Liên Quân C3T4

9.569 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T1

GameTV vs Liên Quân C4T1

4.461 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T2

GameTV vs Liên Quân C4T2

3.814 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T3

GameTV vs Liên Quân C4T3

4.107 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C4T4

GameTV vs Liên Quân C4T4

5.464 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T1

GameTV vs Liên Quân C5T1

6.204 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T2

GameTV vs Liên Quân C5T2

5.604 lượt xem · bình luận

GameTV vs Liên Quân C5T3

GameTV vs Liên Quân C5T3

8.839 lượt xem · bình luận

BÌNH LUẬN & CHÉM GIÓ

VIDEO AOE HOT TUẦN

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team