22 | Video Đế Chế 22 | Video Clip AOE 22

Vô Thường, Exciter --vs-- ChipBoy, Tùng Sở ngày 16/11/2018

Vô Thường, Exciter --vs-- ChipBoy, Tùng Sở ngày 16/11/2018

86 lượt xem · bình luận

Meomeo, U97 --vs-- Yugi, KenZ ngày 16/11/2018

Meomeo, U97 --vs-- Yugi, KenZ ngày 16/11/2018

48 lượt xem · bình luận

Yugi, KenZ --vs-- Meomeo, U97 ngày 16/11/2018

Yugi, KenZ --vs-- Meomeo, U97 ngày 16/11/2018

23 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ChipBoy, Tùng --vs-- Vô Thường, Exciter ngày 16/11/2018

[Trực Tiếp Free] ChipBoy, Tùng --vs-- Vô Thường, Exciter ngày 16/11/2018

117 lượt xem · bình luận

Hồng Anh. HeHe vs Tiểu Màn Thầu, Quýt ngày 15/11/2018

Hồng Anh. HeHe vs Tiểu Màn Thầu, Quýt ngày 15/11/2018

4.033 lượt xem · bình luận

Tiểu Màn Thầu, Quýt vs Hồng Anh. HeHe ngày 15/11/2018

Tiểu Màn Thầu, Quýt vs Hồng Anh. HeHe ngày 15/11/2018

1.486 lượt xem · bình luận

VaneLove, Tusti vs ChipBoy, Mạnh Hào ngày 15/11/2018

VaneLove, Tusti vs ChipBoy, Mạnh Hào ngày 15/11/2018

545 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, Tiểu Màn Thầu --vs-- Hồng Anh, Hehe ngày 15/11/2018

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, Tiểu Màn Thầu --vs-- Hồng Anh, Hehe ngày 15/11/2018

2.095 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hồng Anh, Hehe --vs-- Tiểu Màn Thầu, Quýt ngày 15/11/2018

[Trực Tiếp Free] Hồng Anh, Hehe --vs-- Tiểu Màn Thầu, Quýt ngày 15/11/2018

3.381 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ChipBoy, mh·--vs-- VaneLove, Tustj ngày 15/11/2018

[Trực Tiếp Free] ChipBoy, mh·--vs-- VaneLove, Tustj ngày 15/11/2018

690 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] VaneLove, Tutj --vs-- ChipBoy, Mạnh Hào ngày 15/11/2018

[Trực Tiếp Free] VaneLove, Tutj --vs-- ChipBoy, Mạnh Hào ngày 15/11/2018

496 lượt xem · bình luận

KenZ, It war --vs-- Tú Xuất, Tịnh Văn ngày 15/11/2018

KenZ, It war --vs-- Tú Xuất, Tịnh Văn ngày 15/11/2018

120 lượt xem · bình luận

Tú Xuất, Tịnh Văn --vs-- KenZ, It War ngày 15/11/2018

Tú Xuất, Tịnh Văn --vs-- KenZ, It War ngày 15/11/2018

111 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tú Xuất, Tịnh Văn --vs-- KenZ, It War ngày 15/11/2018

[Trực Tiếp Free] Tú Xuất, Tịnh Văn --vs-- KenZ, It War ngày 15/11/2018

34 lượt xem · bình luận

Hehe, Hồng Anh vs Chim Sẻ, U98 ngày 14/11/2018

Hehe, Hồng Anh vs Chim Sẻ, U98 ngày 14/11/2018

2.724 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ, U98 vs Hehe, Hồng Anh ngày 14/11/2018

Chim Sẻ, U98 vs Hehe, Hồng Anh ngày 14/11/2018

5.948 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hồng Anh, Hehe ngày 14/11/2018

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hồng Anh, Hehe ngày 14/11/2018

11.956 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hehe, Hồng Anh --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 14/11/2018

[Trực Tiếp Free] Hehe, Hồng Anh --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 14/11/2018

4.277 lượt xem · bình luận

Truy Mệnh, U97 --vs-- VaneLove, Xi Măng ngày 14/11/2018

Truy Mệnh, U97 --vs-- VaneLove, Xi Măng ngày 14/11/2018

267 lượt xem · bình luận

VaneLove, Xi Măng --vs-- Truy Mệnh, U97 ngày 14/11/2018

VaneLove, Xi Măng --vs-- Truy Mệnh, U97 ngày 14/11/2018

504 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team