chimse | Video Đế Chế chimse | Video Clip AOE chimse

[Trực Tiếp] Sparta vs BibiClub - Vòng 9 FACEBOOK GAMING CREATORS CUP 2019 - 12h ngày 07/12/2019

[Trực Tiếp] Sparta vs BibiClub - Vòng 9 FACEBOOK GAMING CREATORS CUP 2019 - 12h ngày 07/12/2019

4.520 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng mang kế sách

Chim Sẻ Đi Nắng mang kế sách "Dương Đông Kích Tây" của người Trung đánh người Trung | AoE Highlights

719 lượt xem · bình luận

Siêu phẩm cơ cấu hốc có 1-0-2 của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlights

Siêu phẩm cơ cấu hốc có 1-0-2 của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlights

1.482 lượt xem · bình luận

 Kinh Điển 4v4 Random | Liên Quân Chim Sẻ vs Liên Quân BiBi ngày 06/12/2019

Kinh Điển 4v4 Random | Liên Quân Chim Sẻ vs Liên Quân BiBi ngày 06/12/2019

2.929 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Anh Huy vs No1, ChipBoy ngày 06/12/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Anh Huy vs No1, ChipBoy ngày 06/12/2019

1.850 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Bibi, Nam Sociu ngày 5/12/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Bibi, Nam Sociu ngày 5/12/2019

2.927 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs BiBi, Nam Sociu 9h ngày 5/12/2019

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs BiBi, Nam Sociu 9h ngày 5/12/2019

1.940 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] BiBi, Nam Sociu vs Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng 9h ngày 5/12/2019

[Trực Tiếp] BiBi, Nam Sociu vs Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng 9h ngày 5/12/2019

616 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs Lôi Lão Hổ, Sơ Luyến ngày 4/12/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs Lôi Lão Hổ, Sơ Luyến ngày 4/12/2019

4.092 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs Lôi Lão Hổ, Sơ Luyến 13h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs Lôi Lão Hổ, Sơ Luyến 13h ngày 4/12/2019

1.809 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh 13h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh 13h ngày 4/12/2019

211 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào ngày 4/12/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào ngày 4/12/2019

1.332 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào 9h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào 9h ngày 4/12/2019

1.638 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào vs Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng 9h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào vs Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng 9h ngày 4/12/2019

200 lượt xem · bình luận

Pha resigned đầy nghi vấn của Sơ Luyến trước Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlights

Pha resigned đầy nghi vấn của Sơ Luyến trước Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlights

995 lượt xem · bình luận

Kiệt tác siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng và đồng đội trước đại kình địch Hà Nội | AoE Highlights

Kiệt tác siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng và đồng đội trước đại kình địch Hà Nội | AoE Highlights

1.362 lượt xem · bình luận

Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Xi Măng 19h ngày 2/12/2019

Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Xi Măng 19h ngày 2/12/2019

1.989 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] BiBi, Xi Măng vs Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng 19h ngày 2/12/2019

[Trực Tiếp] BiBi, Xi Măng vs Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng 19h ngày 2/12/2019

1.231 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Xi Măng 19h ngày 2/12/2019

[Trực Tiếp] Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Xi Măng 19h ngày 2/12/2019

3.150 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Anh Huy vs BiBi, NamSoCiu ngày 2/12/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Anh Huy vs BiBi, NamSoCiu ngày 2/12/2019

3.116 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team