chimse | Video Đế Chế chimse | Video Clip AOE chimse

[Trực Tiếp Free] Văn Hưởng, Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào  ngày 19/7/2019

[Trực Tiếp Free] Văn Hưởng, Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào ngày 19/7/2019

719 lượt xem · bình luận

Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs Cam Quýt, Tiễn Như Vũ ngày 18/7/2019

Yugi, Chim Sẻ Đi Nắng vs Cam Quýt, Tiễn Như Vũ ngày 18/7/2019

563 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, No.1 vs Cam Quýt, Tiễn Như Vũ ngày 17/7/2019

ChimSeDiNang, No.1 vs Cam Quýt, Tiễn Như Vũ ngày 17/7/2019

1.432 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Hồng Anh, Gunny ngày 17/7/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Hồng Anh, Gunny ngày 17/7/2019

9.514 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Tiễn Như Vũ, Cam Quýt ngày 17/7/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Tiễn Như Vũ, Cam Quýt ngày 17/7/2019

4.163 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, Tiễn Như Vũ vs Chim Sẻ Đi Nắng, No1 ngày 17/7/2019

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, Tiễn Như Vũ vs Chim Sẻ Đi Nắng, No1 ngày 17/7/2019

649 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi ngày 16/7/2019

Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi ngày 16/7/2019

7.896 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Hehe vs Bibi, Cam Quýt ngày 15/7/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Hehe vs Bibi, Cam Quýt ngày 15/7/2019

5.815 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] BiBi, Cam Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng, HeHe ngày 15/7/2019

[Trực Tiếp Free] BiBi, Cam Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng, HeHe ngày 15/7/2019

2.404 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hehe, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Quýt Cam ngày 15/7/2019

[Trực Tiếp Free] Hehe, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Quýt Cam ngày 15/7/2019

9.806 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Gunny vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 15/7/2019

ChimSeDiNang, Gunny vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 15/7/2019

1.848 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Gunny, Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 15/7/2019

[Trực Tiếp Free] Gunny, Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 15/7/2019

5.253 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Sơ Luyến vs Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny ngày 15/7/2019

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Sơ Luyến vs Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny ngày 15/7/2019

661 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Đổ Thánh vs Shenlong, Chiến Tướng ngày 8/7/2019

ChimSeDiNang, Đổ Thánh vs Shenlong, Chiến Tướng ngày 8/7/2019

7.992 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Đỗ Thánh vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 8/7/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Đỗ Thánh vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 8/7/2019

4.650 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Chipboy vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 8/7/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Chipboy vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 8/7/2019

3.705 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ĐỗThánh, Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong, ChiếnTướng ngày 8/7/2019

[Trực Tiếp Free] ĐỗThánh, Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong, ChiếnTướng ngày 8/7/2019

8.247 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Shenlong,Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng,Đỗ Thánh ngày 8/7/2019

[Trực Tiếp Free] Shenlong,Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng,Đỗ Thánh ngày 8/7/2019

998 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Sơ Luyến, Tiến Như Vũ vs Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy ngày 8/7/2019

[Trực Tiếp Free] Sơ Luyến, Tiến Như Vũ vs Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy ngày 8/7/2019

789 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng,ChipBoy vs Sơ Luyến,Tiễn Như Vũ ngày 8/7/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng,ChipBoy vs Sơ Luyến,Tiễn Như Vũ ngày 8/7/2019

5.592 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team