chimse | Video Đế Chế chimse | Video Clip AOE chimse

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Shang)

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Shang)

16.107 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Cam Quýt - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Assyrian)

ChimSeDiNang vs Cam Quýt - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Assyrian)

9.722 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assy)

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assy)

7.251 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP ] Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

[TRỰC TIẾP ] Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

9.270 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP ] Bibi vs Chim Sẻ Đi Nắng - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

[TRỰC TIẾP ] Bibi vs Chim Sẻ Đi Nắng - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

3.833 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (solo Assyrian)

ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (solo Assyrian)

4.321 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Hehe, Truy Mệnh - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assyrian)

ChimSeDiNang, U98 vs Hehe, Truy Mệnh - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assyrian)

1.179 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Hòa Hải, Đại Trù - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

ChimSeDiNang, U98 vs Hòa Hải, Đại Trù - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

914 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

6.710 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP ] ChimSeDiNang, U98 vs TT Ngư, Đổ Thánh - Chung kết 2vs2 Shang

[TRỰC TIẾP ] ChimSeDiNang, U98 vs TT Ngư, Đổ Thánh - Chung kết 2vs2 Shang

2.584 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] MÁY CHIM SẺ ĐI NẮNG  VÒNG BÁN KẾT AOE TRUNG VIỆT NGÀY 14/10/2019 (solo Assyrian)

[TRỰC TIẾP] MÁY CHIM SẺ ĐI NẮNG VÒNG BÁN KẾT AOE TRUNG VIỆT NGÀY 14/10/2019 (solo Assyrian)

5.494 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Ngạch Hán - Bán kết giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Shang)

ChimSeDiNang vs Ngạch Hán - Bán kết giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Shang)

4.893 lượt xem · bình luận

Máy ChimSeDiNang - Vòng tứ kết Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

Máy ChimSeDiNang - Vòng tứ kết Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

3.973 lượt xem · bình luận

Máy ChimSeDiNang - Vòng 1/16 giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

Máy ChimSeDiNang - Vòng 1/16 giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

1.260 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] MÁY CHIM SẺ ĐI NẮNG, U98 VÒNG CHUNG KẾT AOE TRUNG VIỆT NGÀY 14/10/2019 (2vs2 Shang)

[TRỰC TIẾP] MÁY CHIM SẺ ĐI NẮNG, U98 VÒNG CHUNG KẾT AOE TRUNG VIỆT NGÀY 14/10/2019 (2vs2 Shang)

29.939 lượt xem · bình luận

Máy ChimSeDiNang - Vòng bảng giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

Máy ChimSeDiNang - Vòng bảng giải Trung Việt ngày 14/10/2019 (Solo Random)

2.278 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Minh Nhật, Nhị Thiếu - Tứ kết Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

ChimSeDiNang, U98 vs Minh Nhật, Nhị Thiếu - Tứ kết Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

3.575 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 - Vòng bảng giải Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

ChimSeDiNang, U98 - Vòng bảng giải Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

643 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Bibi, Cam Quýt - Tứ kết giải Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 shang)

ChimSeDiNang, U98 vs Bibi, Cam Quýt - Tứ kết giải Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 shang)

6.703 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 - vòng bảng Aoe Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

[TRỰC TIẾP] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 - vòng bảng Aoe Trung Việt ngày 13/10/2019 (2vs2 Assyrian)

12.199 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team