chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

ChimSeDiNang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi ngày 21/10/2019

ChimSeDiNang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi ngày 21/10/2019

2.924 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, BiBi 20h ngày 21/10/2019

[TRỰC TIẾP] Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, BiBi 20h ngày 21/10/2019

5.281 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Hoàng Mai Nhi, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny 20h ngày 21/10/2019

[TRỰC TIẾP] Hoàng Mai Nhi, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, Gunny 20h ngày 21/10/2019

1.909 lượt xem · bình luận

Sparta full CHIM vs Liên Quân ngày 21/10/2019

Sparta full CHIM vs Liên Quân ngày 21/10/2019

2.214 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Liên Quân vs Sparta full CHIM 13h ngày 21/10/2019

[TRỰC TIẾP] Liên Quân vs Sparta full CHIM 13h ngày 21/10/2019

1.154 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Sparta full CHIM vs Liên Quân 13h ngày 21/10/2019

[TRỰC TIẾP] Sparta full CHIM vs Liên Quân 13h ngày 21/10/2019

4.105 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Yugi vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 20/10/2019

ChimSeDiNang, Yugi vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 20/10/2019

1.578 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Shenlong, Đổ Thánh ngày 20/10/2019 (Shang)

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Shenlong, Đổ Thánh ngày 20/10/2019 (Shang)

3.482 lượt xem · bình luận

Liên Quân ChimSeDiNang vs Liên Quân Shenlong ngày 19/10/2019

Liên Quân ChimSeDiNang vs Liên Quân Shenlong ngày 19/10/2019

640 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Shenlong, Đổ Thánh vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh 9h ngày 20/10/2019

[TRỰC TIẾP] Shenlong, Đổ Thánh vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh 9h ngày 20/10/2019

453 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP] Dương Đại Vĩnh, Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong, Đổ Thánh 9h ngày 20/10/2019

[TRỰC TIẾP] Dương Đại Vĩnh, Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong, Đổ Thánh 9h ngày 20/10/2019

2.316 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Shang)

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Shang)

18.385 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Cam Quýt - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Assyrian)

ChimSeDiNang vs Cam Quýt - Chung kết giải Trung Việt ngày 15/10/2019 (Solo Assyrian)

10.897 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assy)

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assy)

7.944 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP ] Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

[TRỰC TIẾP ] Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

9.921 lượt xem · bình luận

[TRỰC TIẾP ] Bibi vs Chim Sẻ Đi Nắng - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

[TRỰC TIẾP ] Bibi vs Chim Sẻ Đi Nắng - Bán kết solo Random Aoe Trung Việt 2019

3.969 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (solo Assyrian)

ChimSeDiNang vs Shenlong - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (solo Assyrian)

4.564 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Hehe, Truy Mệnh - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assyrian)

ChimSeDiNang, U98 vs Hehe, Truy Mệnh - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 Assyrian)

1.249 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Hòa Hải, Đại Trù - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

ChimSeDiNang, U98 vs Hòa Hải, Đại Trù - Bán kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

978 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

ChimSeDiNang, U98 vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh - Chung kết giải Việt Trung ngày 14/10/2019 (2vs2 shang)

6.885 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team