chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam vs Hồng Anh, 9x Công ngày 22/4/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam vs Hồng Anh, 9x Công ngày 22/4/2019

8.570 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] 9x Công, Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam ngày 22/4/2019

[Trực Tiếp Free] 9x Công, Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam ngày 22/4/2019

1.640 lượt xem · bình luận

AoE Highlight | Pal kẹp săm 30P không ai phát hiện - Chim Sẻ Đi Nắng cân cả bản đồ

AoE Highlight | Pal kẹp săm 30P không ai phát hiện - Chim Sẻ Đi Nắng cân cả bản đồ

5.248 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Hoàng Mai Nhi --vs-- Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 20/4/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Hoàng Mai Nhi --vs-- Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 20/4/2019

6.034 lượt xem · bình luận

Cái kết cho kẻ đua phát triển với Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

Cái kết cho kẻ đua phát triển với Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

3.893 lượt xem · bình luận

Trận cầm Shang kích 8 CHÉM MẪU của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

Trận cầm Shang kích 8 CHÉM MẪU của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

1.385 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim --vs-- Hà Nội ngày 20/4/2019

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim --vs-- Hà Nội ngày 20/4/2019

13.962 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Liên Quân Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hà Nội ngày 19/4/2019

[Trực Tiếp Free] Liên Quân Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hà Nội ngày 19/4/2019

6.612 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ tiếp tục phá vỡ KỶ LỤC của mọi game thủ AoE

Chim Sẻ tiếp tục phá vỡ KỶ LỤC của mọi game thủ AoE

6.514 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt ngày 19/4/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt ngày 19/4/2019

3.903 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam vs ChipBoy, Anh Hào ngày 18/4/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam vs ChipBoy, Anh Hào ngày 18/4/2019

768 lượt xem · bình luận

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 19/4/2019

Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 19/4/2019

657 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt ngày 19/4/219

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt ngày 19/4/219

4.999 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove --vs-- Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 17/4/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove --vs-- Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 17/4/2019

10.429 lượt xem · bình luận

GameTV full Chim vs Hà Nam ngày 17/4/2019

GameTV full Chim vs Hà Nam ngày 17/4/2019

3.730 lượt xem · bình luận

Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 17/4/2019

Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 17/4/2019

783 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove ngày 17/4/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove ngày 17/4/2019

2.507 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] VaneLove, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Tiểu Màn Thầu ngày 17/4/2019

[Trực Tiếp Free] VaneLove, Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi, Tiểu Màn Thầu ngày 17/4/2019

18.015 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim vs Hà Nam ngày 17/4/2019

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim vs Hà Nam ngày 17/4/2019

10.538 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 17/4/2019

[Trực Tiếp Free] Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 17/4/2019

1.475 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team