chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

Chim Sẻ Đi Nắng, Mạnh Hào --vs-- Bibi, Xi Măng ngày 12/2/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Mạnh Hào --vs-- Bibi, Xi Măng ngày 12/2/2019

8.863 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Bibi, Tý ngày 11/2/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Bibi, Tý ngày 11/2/2019

13.439 lượt xem · bình luận

Minoan chui hốc Chim Sẻ Đi Nắng khiến đội bạn bất lực | AoE Highlight

Minoan chui hốc Chim Sẻ Đi Nắng khiến đội bạn bất lực | AoE Highlight

14.125 lượt xem · bình luận

VOI SỮA PERSIAN làm loạn bản đồ trong tay Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

VOI SỮA PERSIAN làm loạn bản đồ trong tay Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

6.379 lượt xem · bình luận

CHUNG KẾT NGHẸT THỞ: Chim Sẻ cùng các Bầu đại náo nhà Hồng Anh | AoE Highlight

CHUNG KẾT NGHẸT THỞ: Chim Sẻ cùng các Bầu đại náo nhà Hồng Anh | AoE Highlight

5.397 lượt xem · bình luận

Sức mạnh của cung tuyển Egyp trong tay Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

Sức mạnh của cung tuyển Egyp trong tay Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

2.073 lượt xem · bình luận

Baby Chém cân 2 bảo kê đồng đội lên cung A của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

Baby Chém cân 2 bảo kê đồng đội lên cung A của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight

1.182 lượt xem · bình luận

Siêu phẩm HIT trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

Siêu phẩm HIT trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

18.270 lượt xem · bình luận

SIÊU CHIẾN BINH: Chim Sẻ Đi Nắng cân đôi Hồng Anh & Bibi bằng quân Egyp

SIÊU CHIẾN BINH: Chim Sẻ Đi Nắng cân đôi Hồng Anh & Bibi bằng quân Egyp

10.738 lượt xem · bình luận

Khoanh ruộng ấm làm nên siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng

Khoanh ruộng ấm làm nên siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng

2.779 lượt xem · bình luận

Trận đấu

Trận đấu "disconnected" đáng tiếc của Chim Sẻ Đi Nắng

1.523 lượt xem · bình luận

Mừng Tết Đến Mình Cầm Cup Về Nhà (Parody) | GTV Entertainment

Mừng Tết Đến Mình Cầm Cup Về Nhà (Parody) | GTV Entertainment

9.165 lượt xem · bình luận

Khoanh ruộng ấm làm nên siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng

Khoanh ruộng ấm làm nên siêu phẩm của Chim Sẻ Đi Nắng

4.573 lượt xem · bình luận

Siêu phẩm Cung A Minoan trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

Siêu phẩm Cung A Minoan trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

5.192 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Cam Quýt --vs-- Hồng Anh, Bibi ngày 30/1/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, Cam Quýt --vs-- Hồng Anh, Bibi ngày 30/1/2019

25.620 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Cam Quýt --vs-- Hồng Anh, Bibi ngày 30/1/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Cam Quýt --vs-- Hồng Anh, Bibi ngày 30/1/2019

14.725 lượt xem · bình luận

Team Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Team Hồng Anh ngày 29/1/2019

Team Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Team Hồng Anh ngày 29/1/2019

13.624 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Team Hồng Anh vs Team ChimSeDiNang ngày 29/1/2019

[Trực Tiếp Free] Team Hồng Anh vs Team ChimSeDiNang ngày 29/1/2019

1.862 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] 13h30 ngày 29/1/2019: Team ChimSeDiNang vs Team Hồng Anh

[Trực Tiếp Free] 13h30 ngày 29/1/2019: Team ChimSeDiNang vs Team Hồng Anh

3.784 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hồng Anh, Truy Mệnh ngày 26/1/2019

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hồng Anh, Truy Mệnh ngày 26/1/2019

25.964 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team