chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

Đỉnh cao của cầm Yamato

Đỉnh cao của cầm Yamato

7.624 lượt xem · bình luận

Nam Đinh + Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Skyred ngày 15/8/2018

Nam Đinh + Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Skyred ngày 15/8/2018

13.519 lượt xem · bình luận

Skyred --vs-- Nam Định + Chim Sẻ Đi Nắng ngày 15/8/2018

Skyred --vs-- Nam Định + Chim Sẻ Đi Nắng ngày 15/8/2018

870 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Tuấn Tiền Tỉ vs Hồng Anh, G_Man ngày 12/8/2018

ChimSeDiNang, Tuấn Tiền Tỉ vs Hồng Anh, G_Man ngày 12/8/2018

2.007 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- VaneLove,  Quýt ngày 9/8/2018

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- VaneLove, Quýt ngày 9/8/2018

29.657 lượt xem · bình luận

Vane_Love Club vs ChimSeDiNang Club ngày 9/8/2018

Vane_Love Club vs ChimSeDiNang Club ngày 9/8/2018

2.395 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ --vs-- Hồng Anh, Gman ngày 8/8/2018

Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ --vs-- Hồng Anh, Gman ngày 8/8/2018

19.459 lượt xem · bình luận

Hồng Anh + Gman --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ ngày 8/8/2018

Hồng Anh + Gman --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ ngày 8/8/2018

5.784 lượt xem · bình luận

Tuấn Tiền Tỉ, Chim Sẻ Đi Nắng và những người bạn ngày 31/7/2018

Tuấn Tiền Tỉ, Chim Sẻ Đi Nắng và những người bạn ngày 31/7/2018

8.035 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- VaneLove ngày 29/7/2018

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- VaneLove ngày 29/7/2018

29.746 lượt xem · bình luận

VaneLove --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 29/7/2018

VaneLove --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 29/7/2018

11.229 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] GameTV 1 --vs-- GameTV 2 ngày 29/7/2018

[Trực Tiếp Free] GameTV 1 --vs-- GameTV 2 ngày 29/7/2018

8.378 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ và những người bạn ngày 23/7/2018

Chim Sẻ Đi Nắng, Tuấn Tiền Tỉ và những người bạn ngày 23/7/2018

11.747 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] 20h ngày 23/7/2018: ChimSeDiNang + Tuấn Tiền Tỷ vs Những người bạn

[Trực Tiếp] 20h ngày 23/7/2018: ChimSeDiNang + Tuấn Tiền Tỷ vs Những người bạn

9.361 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Cam Quýt ngày 23/7/2018

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Cam Quýt ngày 23/7/2018

40.599 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang + Tuấn Tiền Tỉ vs Phần còn lại Thế Giới ngày 21/7/2018

ChimSeDiNang + Tuấn Tiền Tỉ vs Phần còn lại Thế Giới ngày 21/7/2018

16.093 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 19/7/2018

ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 19/7/2018

18.833 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Hồng Anh, Hehe ngày 19/7/2018

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Hồng Anh, Hehe ngày 19/7/2018

8.380 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] 19h ngày 19/7/2018: Hồng Anh, Hehe vs ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh

[Trực Tiếp Free] 19h ngày 19/7/2018: Hồng Anh, Hehe vs ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh

11.882 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 19/7/2018

ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 19/7/2018

50.582 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team