chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

Chim Sẻ Đi Năng vs Tiểu Thủy Ngư Solo Shang 18-12-2012 - Full

Chim Sẻ Đi Năng vs Tiểu Thủy Ngư Solo Shang 18-12-2012 - Full

44.012 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Năng vs Tiểu Thủy Ngư Solo Assyrian 18-12-2012

Chim Sẻ Đi Năng vs Tiểu Thủy Ngư Solo Assyrian 18-12-2012

5.928 lượt xem · bình luận

9x GameTV vs Thái Bình máy 9x GameTV ngày 16-12-2012 - Full

9x GameTV vs Thái Bình máy 9x GameTV ngày 16-12-2012 - Full

12.564 lượt xem · bình luận

Thái Bình vs 9x GameTV máy Thái Bình ngày 16/12/2012

Thái Bình vs 9x GameTV máy Thái Bình ngày 16/12/2012

33.240 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử Solo Shang ngày 15/12/2012

Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử Solo Shang ngày 15/12/2012

76.576 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử solo Assyrian ngày 15/12/2012

Chim Sẻ Đi Nắng vs Nhãn Tử solo Assyrian ngày 15/12/2012

12.766 lượt xem · bình luận

Chimsedinang + Cậu Buồn vs Cường BG + Sơn BG 9-12-2012 Full

Chimsedinang + Cậu Buồn vs Cường BG + Sơn BG 9-12-2012 Full

51.535 lượt xem · bình luận

Chimsedinang vs Cường_BG ngày 9-12-2012

Chimsedinang vs Cường_BG ngày 9-12-2012

94.508 lượt xem · bình luận

Chimsedinang vs Sơn_BG ngày 8-12-2012 solo random

Chimsedinang vs Sơn_BG ngày 8-12-2012 solo random

12.390 lượt xem · bình luận

Giải solo Đại chiến GameTV 8-12-2012

Giải solo Đại chiến GameTV 8-12-2012

83.366 lượt xem · bình luận

TPEC vs 9x GameTV ngày 24-11-2012 máy TPEC

TPEC vs 9x GameTV ngày 24-11-2012 máy TPEC

44.855 lượt xem · bình luận

9x GameTV vs TPEC ngày 24-11-2012 máy 9x GameTV

9x GameTV vs TPEC ngày 24-11-2012 máy 9x GameTV

89.302 lượt xem · bình luận

9x GameTV vs Hà Nội ngày 20-11-2012 máy GameTV

9x GameTV vs Hà Nội ngày 20-11-2012 máy GameTV

35.571 lượt xem · bình luận

Hà Nội vs 9x GameTV ngày 20-11-2012 máy Hà Nội

Hà Nội vs 9x GameTV ngày 20-11-2012 máy Hà Nội

66.964 lượt xem · bình luận

9x GameTV vs TPEC ngày 18-11-2012 máy 9x GameTV

9x GameTV vs TPEC ngày 18-11-2012 máy 9x GameTV

64.129 lượt xem · bình luận

TPEC vs 9x GameTV ngày 18-11-2012 máy TPEC

TPEC vs 9x GameTV ngày 18-11-2012 máy TPEC

21.863 lượt xem · bình luận

Chimsedinang Dino vs Cường Glaxy X.O ngày 15-11-2012

Chimsedinang Dino vs Cường Glaxy X.O ngày 15-11-2012

73.990 lượt xem · bình luận

GameTV vs Trường Phát EC ngày 19-10-2012 máy GameTV

GameTV vs Trường Phát EC ngày 19-10-2012 máy GameTV

33.489 lượt xem · bình luận

Hà Nội vs GameTV ngày 18-10-2012 máy Hà Nội

Hà Nội vs GameTV ngày 18-10-2012 máy Hà Nội

55.447 lượt xem · bình luận

Chung Kết Chimsedinang vs X-Man ngày 7-10-2012

Chung Kết Chimsedinang vs X-Man ngày 7-10-2012

25.349 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team