chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Sơ Luyến vs BiBi, Hồng Anh ngày 17/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Sơ Luyến vs BiBi, Hồng Anh ngày 17/6/2019

8.570 lượt xem · bình luận

 Lễ trao giải và bế mạc giải đấu AoE Bé Yêu Cup ngày 16/6/2019

Lễ trao giải và bế mạc giải đấu AoE Bé Yêu Cup ngày 16/6/2019

4.297 lượt xem · bình luận

Phỏng vấn nhà vô địch thể loại solo random Bé Yêu Cup 2019 - Người đã đưa ChimSeDiNang về với bản

Phỏng vấn nhà vô địch thể loại solo random Bé Yêu Cup 2019 - Người đã đưa ChimSeDiNang về với bản

4.585 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng vs Sang Club ngày 16/6/2019  (Bán kết Solo random Bé Yêu Cup)

Chim Sẻ Đi Nắng vs Sang Club ngày 16/6/2019 (Bán kết Solo random Bé Yêu Cup)

3.207 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Trao giải AoE Bé Yêu Cup 2019 ngày 16/6/2019

[Trực Tiếp Free] Trao giải AoE Bé Yêu Cup 2019 ngày 16/6/2019

684 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Sang Club ngày 16/6/2019 (Bán kết Solo random Bé Yêu Cup)

ChimSeDiNang vs Sang Club ngày 16/6/2019 (Bán kết Solo random Bé Yêu Cup)

7.655 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free](Máy Chim Sẻ Đi Nắng) Bán kết giải AoE Bé Yêu Cup thể loại solo random

[Trực Tiếp Free](Máy Chim Sẻ Đi Nắng) Bán kết giải AoE Bé Yêu Cup thể loại solo random

11.456 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang vs Vane_Love ngày 15/6/2019 (Solo random Bé Yêu Cup)

ChimSeDiNang vs Vane_Love ngày 15/6/2019 (Solo random Bé Yêu Cup)

3.300 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tứ kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Máy Chim Sẻ Đi Nắng

[Trực Tiếp Free] Tứ kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Máy Chim Sẻ Đi Nắng

18.903 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Shenlong, Chipboy ngày 15/6/2019 (Chung kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Shenlong, Chipboy ngày 15/6/2019 (Chung kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

28.978 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Cam Quýt, Hoàng Mai Nhi ngày 15/6/2019 (Bán kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Cam Quýt, Hoàng Mai Nhi ngày 15/6/2019 (Bán kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

4.195 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

6.253 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

33.566 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vòng bán kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vòng bán kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

10.272 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 15/6/2019 (Tứ kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Bibi, Tiểu Màn Thầu ngày 15/6/2019 (Tứ kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

4.882 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tứ kết giải AOE Bé Yêu- Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Tứ kết giải AOE Bé Yêu- Máy Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 15/6/2019

15.403 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Gunny, Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Sơ Luyến, Cam Quýt ngày 14/6/2019

[Trực Tiếp Free] Gunny, Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Sơ Luyến, Cam Quýt ngày 14/6/2019

10.908 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- ShenLong, ChipBoy ngày 12/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- ShenLong, ChipBoy ngày 12/6/2019

10.633 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 12/6/2019

[Trực Tiếp Free] Hà Nam vs GameTV full Chim ngày 12/6/2019

1.662 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam --vs-- Cam Quýt, Nông Dân ngày 12/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam --vs-- Cam Quýt, Nông Dân ngày 12/6/2019

3.495 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team