chimsedinang | Video Đế Chế chimsedinang | Video Clip AOE chimsedinang

Chim Sẻ Đi Nắng cầm Cung A Yamato thủ nhà & thách thức cho đội bạn

Chim Sẻ Đi Nắng cầm Cung A Yamato thủ nhà & thách thức cho đội bạn

2.486 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hehe ngày 29/3/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hehe ngày 29/3/2019

21.181 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng tái hiện pha 1v4 khi được cầm cung A Minoan

Chim Sẻ Đi Nắng tái hiện pha 1v4 khi được cầm cung A Minoan

4.067 lượt xem · bình luận

Kỷ lục mới

Kỷ lục mới "Catha" bật 4 phút 16 "Horse" ngập tràn bản đồ

3.293 lượt xem · bình luận

Kinh điển với bài Palmyran time 6x lạc đà ngập tràn bản đồ

Kinh điển với bài Palmyran time 6x lạc đà ngập tràn bản đồ

2.701 lượt xem · bình luận

Hà Nội + Cam Quýt vs GameTV full Chim + Chipboy ngày 27/03/2019

Hà Nội + Cam Quýt vs GameTV full Chim + Chipboy ngày 27/03/2019

1.093 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hà Nội + Cam Quýt vs GameTV full Chim + Chipboy ngày 27/3/2019

[Trực Tiếp Free] Hà Nội + Cam Quýt vs GameTV full Chim + Chipboy ngày 27/3/2019

2.408 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim + Chipboy vs Hà Nội + Cam Quýt ngày 27/3/2019

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim + Chipboy vs Hà Nội + Cam Quýt ngày 27/3/2019

20.482 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng cầm chủ lực không bao giờ thua

Chim Sẻ Đi Nắng cầm chủ lực không bao giờ thua

2.137 lượt xem · bình luận

Siêu kinh điển với bài

Siêu kinh điển với bài "Greek" cân team của Chim Sẻ Đi Nắng

1.597 lượt xem · bình luận

Trận cầm Shang cân đôi đỉnh cao của Chim Sẻ Đi Nắng

Trận cầm Shang cân đôi đỉnh cao của Chim Sẻ Đi Nắng

758 lượt xem · bình luận

Trận đấu chơi phù cân hai nhà của Chim Sẻ Đi Nắng

Trận đấu chơi phù cân hai nhà của Chim Sẻ Đi Nắng

2.877 lượt xem · bình luận

Siêu phẩm cung a Minoan chui hốc của Chim Sẻ Đi Nắng

Siêu phẩm cung a Minoan chui hốc của Chim Sẻ Đi Nắng "Không gì là không thể"

2.845 lượt xem · bình luận

Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 25/3/2019

Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 25/3/2019

2.136 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 25/3/2019

[Trực Tiếp Free] GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 25/3/2019

20.130 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 25/3/2019

[Trực Tiếp Free] Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 25/3/2019

2.194 lượt xem · bình luận

Cam Quýt, BiBi vs ChimSeDiNang, Chipboy ngày 24/3/2019

Cam Quýt, BiBi vs ChimSeDiNang, Chipboy ngày 24/3/2019

5.740 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, Chipboy ngày 24/3/2019

[Trực Tiếp Free] Cam Quýt, BiBi vs Chim Sẻ Đi Nắng, Chipboy ngày 24/3/2019

2.704 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy vs BiBi, Cam Quýt ngày 24/3/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy vs BiBi, Cam Quýt ngày 24/3/2019

29.589 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng --vs-- VaneLove, Xuân Thứ ngày 23/3/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Văn Hưởng --vs-- VaneLove, Xuân Thứ ngày 23/3/2019

11.135 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team