honganh | Video Đế Chế honganh | Video Clip AOE honganh

Thái Bình vs Hà Nội ngày 1/8/2015

Thái Bình vs Hà Nội ngày 1/8/2015

25.454 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Đỗ Thánh kèo Shang ngày 31/7/2015

Hồng Anh vs Đỗ Thánh kèo Shang ngày 31/7/2015

56.028 lượt xem · bình luận

GameTV vs Hà Nội + HeHe ngày 30/7/2015

GameTV vs Hà Nội + HeHe ngày 30/7/2015

94.692 lượt xem · bình luận

Hà Nội + HeHe vs GameTV ngày 30/7/2015

Hà Nội + HeHe vs GameTV ngày 30/7/2015

12.694 lượt xem · bình luận

Skyred vs GameTV ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

Skyred vs GameTV ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

19.224 lượt xem · bình luận

GameTV vs Skyred ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

GameTV vs Skyred ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

64.900 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Chiến Tướng ngày 28/7/2015

Hồng Anh vs Chiến Tướng ngày 28/7/2015

33.534 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/7/2015

Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/7/2015

33.045 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh ngày 28/7/2015

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh ngày 28/7/2015

57.381 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Dai Dai, Hồng Ma ngày 28/7/2015

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Dai Dai, Hồng Ma ngày 28/7/2015

60.906 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Tiểu Hiệp ngày 28/7/2015

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Tiểu Hiệp ngày 28/7/2015

97.966 lượt xem · bình luận

Hồng Anh, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 28/7/2015

Hồng Anh, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 28/7/2015

23.037 lượt xem · bình luận

Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Hồng Anh, No.1 ngày 28/7/2015

Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Hồng Anh, No.1 ngày 28/7/2015

11.791 lượt xem · bình luận

Những trận đấu đi vào lịch sử của AOE thời hiện đại

Những trận đấu đi vào lịch sử của AOE thời hiện đại

40.551 lượt xem · bình luận

Hà Nội vs Thái Bình + Hồng Anh ngày 22/7/2015

Hà Nội vs Thái Bình + Hồng Anh ngày 22/7/2015

23.292 lượt xem · bình luận

Thái Bình + Hồng Anh vs Hà Nội ngày 22/7/2015

Thái Bình + Hồng Anh vs Hà Nội ngày 22/7/2015

28.347 lượt xem · bình luận

Hồng Anh vs Bất Liễu Tình ngày 21/7/2015 (Shang)

Hồng Anh vs Bất Liễu Tình ngày 21/7/2015 (Shang)

44.114 lượt xem · bình luận

Hồng Anh, Chip Boy vs ShenLong, Mỹ Tịch ngày 21/7/2015 (Assyrian)

Hồng Anh, Chip Boy vs ShenLong, Mỹ Tịch ngày 21/7/2015 (Assyrian)

26.403 lượt xem · bình luận

Skyred Vs GameTV + Khủng Long ngày 17/7/2015 - Đỉnh cao oi bức

Skyred Vs GameTV + Khủng Long ngày 17/7/2015 - Đỉnh cao oi bức

19.885 lượt xem · bình luận

GameTV + Khủng Long vs Skyred ngày 17/7/2015 - Đỉnh cao oi bức

GameTV + Khủng Long vs Skyred ngày 17/7/2015 - Đỉnh cao oi bức

68.527 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team