shenlong | Video Đế Chế shenlong | Video Clip AOE shenlong

[Trực Tiếp Free] 9h ngày 21/6/2019  (MÁY CÁC CLAN) 22 Assy Giải AoE Thái Bình Open 7

[Trực Tiếp Free] 9h ngày 21/6/2019 (MÁY CÁC CLAN) 22 Assy Giải AoE Thái Bình Open 7

4.874 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Tiểu Thủy Ngư, Chipboy ngày 19/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Tiểu Thủy Ngư, Chipboy ngày 19/6/2019

462 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chipboy, Tiểu Thủy Ngư vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 19/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chipboy, Tiểu Thủy Ngư vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 19/6/2019

177 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh vs ShenLong, Chipboy ngày 18/6/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh vs ShenLong, Chipboy ngày 18/6/2019

305 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chipboy vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh ngày 18/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chipboy vs Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh ngày 18/6/2019

848 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, Chipboy vs ShenLong, Đổ Thánh ngày 18/6/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, Chipboy vs ShenLong, Đổ Thánh ngày 18/6/2019

243 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Đổ Thánh vs Tiểu Thủy Ngư, Chipboy ngày 18/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Đổ Thánh vs Tiểu Thủy Ngư, Chipboy ngày 18/6/2019

403 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu, Titi --vs-- ShenLong, Anh Hào ngày 17/6/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu, Titi --vs-- ShenLong, Anh Hào ngày 17/6/2019

139 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Anh Hào --vs-- Tiểu Màn Thầu, Titi ngày 17/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Anh Hào --vs-- Tiểu Màn Thầu, Titi ngày 17/6/2019

235 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Shenlong, Chipboy ngày 15/6/2019 (Chung kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs Shenlong, Chipboy ngày 15/6/2019 (Chung kết 2vs2 Bé Yêu Cup)

28.981 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy chung kết AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

6.253 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy vòng bán kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

[Trực Tiếp Free] Máy Shenlong, Chipboy vòng bán kết giải AOE Bé Yêu 2019 - Thể loại 22 Assy-Ya ngày 15/6/2019

2.048 lượt xem · bình luận

Solo quần chiến với: Shenlong, Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào, Chiến Tướng ngày 14/6/2019

Solo quần chiến với: Shenlong, Tiểu Thủy Ngư, Anh Hào, Chiến Tướng ngày 14/6/2019

1.747 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Tiểu Thủy Ngư vs Hehe, VaneLove ngày 13/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Tiểu Thủy Ngư vs Hehe, VaneLove ngày 13/6/2019

937 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Hehe, VaneLove vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư ngày 13/6/2019

[Trực Tiếp Free] Hehe, VaneLove vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư ngày 13/6/2019

1.454 lượt xem · bình luận

No1, Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong, Chipboy ngày 13/6/2019

No1, Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong, Chipboy ngày 13/6/2019

3.148 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chipboy vs Chim Sẻ Đi Nắng, No1 ngày 13/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chipboy vs Chim Sẻ Đi Nắng, No1 ngày 13/6/2019

2.919 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs ShenLong, Chipboy ngày 13/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs ShenLong, Chipboy ngày 13/6/2019

7.556 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- ShenLong, ChipBoy ngày 12/6/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- ShenLong, ChipBoy ngày 12/6/2019

10.633 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, ChipBoy --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 12/6/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, ChipBoy --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, U98 ngày 12/6/2019

1.636 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team