shenlong | Video Đế Chế shenlong | Video Clip AOE shenlong

[Trực Tiếp] Chipboy vs Shenlong - 19h ngày 8/7/2020

[Trực Tiếp] Chipboy vs Shenlong - 19h ngày 8/7/2020

344 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Chipboy - 19h ngày 8/7/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Chipboy - 19h ngày 8/7/2020

158 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] ShenLong vs Cam Quýt - 19h ngày 5/7/2020

[Trực Tiếp] ShenLong vs Cam Quýt - 19h ngày 5/7/2020

532 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs ShenLong - 19h ngày 5/7/2020

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs ShenLong - 19h ngày 5/7/2020

670 lượt xem · bình luận

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs ShenLong, Đổ Thánh - ngày 4/7/2020

Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs ShenLong, Đổ Thánh - ngày 4/7/2020

3.511 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] ShenLong, Đổ Thánh vs Chim Sẻ Đi Nắng, U98 - 19h ngày 4/7/2020

[Trực Tiếp] ShenLong, Đổ Thánh vs Chim Sẻ Đi Nắng, U98 - 19h ngày 4/7/2020

658 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs ShenLong, Đổ Thánh - 19h ngày 4/7/2020

[Trực Tiếp] Chim Sẻ Đi Nắng, U98 vs ShenLong, Đổ Thánh - 19h ngày 4/7/2020

7.976 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Hehe vs Shenlong - 13h ngày 3/7/2020

[Trực Tiếp] Hehe vs Shenlong - 13h ngày 3/7/2020

1.125 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Hehe - 13h ngày 3/7/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Hehe - 13h ngày 3/7/2020

730 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Tú Xuất - 19h ngày 2/7/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Tú Xuất - 19h ngày 2/7/2020

447 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Truy Mệnh vs Shenlong - 19h ngày 1/7/2020

[Trực Tiếp] Truy Mệnh vs Shenlong - 19h ngày 1/7/2020

911 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Truy Mệnh - 19h ngày 1/7/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Truy Mệnh - 19h ngày 1/7/2020

539 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] ShenLong vs Cam Quýt - 19h ngày 30/6/2020

[Trực Tiếp] ShenLong vs Cam Quýt - 19h ngày 30/6/2020

938 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs ShenLong - 19h ngày 30/6/2020

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs ShenLong - 19h ngày 30/6/2020

1.347 lượt xem · bình luận

Trực Tiếp] Gunny vs Shenlong - 19h ngày 29/6/2020

Trực Tiếp] Gunny vs Shenlong - 19h ngày 29/6/2020

1.459 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Gunny - 19h ngày 29/6/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Gunny - 19h ngày 29/6/2020

872 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Cam Quýt - 19h ngày 24/6/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Cam Quýt - 19h ngày 24/6/2020

1.182 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs Shenlong - 19h ngày 24/6/2020

[Trực Tiếp] Cam Quýt vs Shenlong - 19h ngày 24/6/2020

1.903 lượt xem · bình luận

Trực Tiếp] Gunny vs Shenlong - 19h ngày 23/6/2020

Trực Tiếp] Gunny vs Shenlong - 19h ngày 23/6/2020

1.398 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Gunny - 19h ngày 23/6/2020

[Trực Tiếp] Shenlong vs Gunny - 19h ngày 23/6/2020

679 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team