shenlong | Video Đế Chế shenlong | Video Clip AOE shenlong

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Tiểu Tiểu Hiệp, Nhãn Tử vs Shenlong, Chiến Tướng, Sáng Cola ngày 18/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Tiểu Tiểu Hiệp, Nhãn Tử vs Shenlong, Chiến Tướng, Sáng Cola ngày 18/8/2019

45 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, ShenLong vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 17/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thủy Ngư, ShenLong vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ ngày 17/8/2019

1.456 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Sơ Luyến vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư ngày 17/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Sơ Luyến vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư ngày 17/8/2019

510 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Tiểu Thuỷ Ngư ngày 17/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Tiểu Thuỷ Ngư ngày 17/8/2019

628 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thuỷ Ngư vs Shenlong ngày 17/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Thuỷ Ngư vs Shenlong ngày 17/8/2019

344 lượt xem · bình luận

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Shenlong, Chiến Tướng ngày 16/8/2019

ChimSeDiNang, Dương Đại Vĩnh vs Shenlong, Chiến Tướng ngày 16/8/2019

3.595 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh ngày 16/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh ngày 16/8/2019

1.179 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 16/8/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Dương Đại Vĩnh vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 16/8/2019

4.013 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Sơ Luyến, Nhãn Tử vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 15/8/2019

[Trực Tiếp Free] Sơ Luyến, Nhãn Tử vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 15/8/2019

192 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Sơ Luyến, Nhãn Tử ngày 15/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Sơ Luyến, Nhãn Tử ngày 15/8/2019

412 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Shenlong vs Tiểu Màn Thầu ngày 14/8/2019

[Trực Tiếp Free] Shenlong vs Tiểu Màn Thầu ngày 14/8/2019

662 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu vs ShenLong ngày 14/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiểu Màn Thầu vs ShenLong ngày 14/8/2019

410 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Sáng Cola vs Tiễn Như Vũ, Tutj ngày 14/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Sáng Cola vs Tiễn Như Vũ, Tutj ngày 14/8/2019

154 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Tutj vs ShenLong, Sáng Cola ngày 14/8/2019

[Trực Tiếp Free] Tiễn Như Vũ, Tutj vs ShenLong, Sáng Cola ngày 14/8/2019

38 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Bibi vs ShenLong ngày 13/8/2019

[Trực Tiếp Free] Bibi vs ShenLong ngày 13/8/2019

3.409 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Bibi ngày 13/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Bibi ngày 13/8/2019

1.611 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Yugi vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 12/8/2019

[Trực Tiếp Free] Chim Sẻ Đi Nắng, Yugi vs ShenLong, Chiến Tướng ngày 12/8/2019

14.228 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng, Yugi ngày 12/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong, Chiến Tướng vs Chim Sẻ Đi Nắng, Yugi ngày 12/8/2019

1.401 lượt xem · bình luận

Gunny vs ShenLong ngày 11/8/2019

Gunny vs ShenLong ngày 11/8/2019

1.084 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Gunny ngày 11/8/2019

[Trực Tiếp Free] ShenLong vs Gunny ngày 11/8/2019

2.099 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team