shenlong | Video Đế Chế shenlong | Video Clip AOE shenlong

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ vs Shenlong, Đổ Thánh - 13h ngày 09/12/2019

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ vs Shenlong, Đổ Thánh - 13h ngày 09/12/2019

40 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Đổ Thánh, Shenlong vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ - 13h ngày 09/12/2019

[Trực Tiếp] Đổ Thánh, Shenlong vs Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ - 13h ngày 09/12/2019

76 lượt xem · bình luận

Shenlong Đang Cho Thấy Anh không Chỉ Giỏi Cung R Mà Anh Còn Giỏi Cả Random | AoE Highlights

Shenlong Đang Cho Thấy Anh không Chỉ Giỏi Cung R Mà Anh Còn Giỏi Cả Random | AoE Highlights

861 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] VaneLove vs Shenlong - 19h ngày 07/12/2019

[Trực Tiếp] VaneLove vs Shenlong - 19h ngày 07/12/2019

270 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs VaneLove - 19h ngày 07/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs VaneLove - 19h ngày 07/12/2019

269 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] SHOWMATCH 4vs4 Cung R: 6699 vs La Mã Phục Hưng + Cam Quýt 13h ngày 06/12/2019

[Trực Tiếp] SHOWMATCH 4vs4 Cung R: 6699 vs La Mã Phục Hưng + Cam Quýt 13h ngày 06/12/2019

1.230 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] SHOWMATCH 4vs4 Cung R: La Mã Phục Hưng + Cam Quýt vs 6699 13h ngày 06/12/2019

[Trực Tiếp] SHOWMATCH 4vs4 Cung R: La Mã Phục Hưng + Cam Quýt vs 6699 13h ngày 06/12/2019

529 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] VaneLove vs Shenlong 19h ngày 5/12/2019

[Trực Tiếp] VaneLove vs Shenlong 19h ngày 5/12/2019

928 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs VaneLove 19h ngày 5/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs VaneLove 19h ngày 5/12/2019

677 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] No1 vs Shenlong 19h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] No1 vs Shenlong 19h ngày 4/12/2019

779 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs No1 19h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs No1 19h ngày 4/12/2019

864 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] ShenLong vs Hoàng Mai Nhi 13h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] ShenLong vs Hoàng Mai Nhi 13h ngày 4/12/2019

566 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs ShenLong 13h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Hoàng Mai Nhi vs ShenLong 13h ngày 4/12/2019

387 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs khán giả 9h ngày 4/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs khán giả 9h ngày 4/12/2019

60 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs Shenlong, Đổ Thánh 19h ngày 2/12/2019

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs Shenlong, Đổ Thánh 19h ngày 2/12/2019

81 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong, Đổ Thánh vs Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ 19h ngày 2/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong, Đổ Thánh vs Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ 19h ngày 2/12/2019

194 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ 19h ngày 1/12/2019

[Trực Tiếp] Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ 19h ngày 1/12/2019

771 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư 19h ngày 1/12/2019

[Trực Tiếp] Sơ Luyến, Lôi Lão Hổ vs ShenLong, Tiểu Thủy Ngư 19h ngày 1/12/2019

213 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Khán giả 19h ngày 30/11/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs Khán giả 19h ngày 30/11/2019

379 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Shenlong vs Khán giả 13h ngày 30/11/2019

[Trực Tiếp] Shenlong vs Khán giả 13h ngày 30/11/2019

125 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team