shenlong | Video Đế Chế shenlong | Video Clip AOE shenlong

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 22/6/2017 (Solo Asyrian)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 22/6/2017 (Solo Asyrian)

3.034 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 21/6/2017 (Assyrian)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 21/6/2017 (Assyrian)

5.420 lượt xem · bình luận

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Đổ Thánh, Tiểu Hòa Ca ngày 21/6/2017 (Shang)

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Đổ Thánh, Tiểu Hòa Ca ngày 21/6/2017 (Shang)

1.559 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Chiến Tướng ngày 10/6/2017 (Assyrian)

Shenlong vs Chiến Tướng ngày 10/6/2017 (Assyrian)

9.159 lượt xem · bình luận

 Team Shenlong vs Team Tiểu Thủy Ngư ngày 6/6/2017

Team Shenlong vs Team Tiểu Thủy Ngư ngày 6/6/2017

1.995 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 5/6/2017 (Shang)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 5/6/2017 (Shang)

4.655 lượt xem · bình luận

ShenLong -vs- Tiểu Thủy Ngư ngày 02/06/2017 (Solo Shang)

ShenLong -vs- Tiểu Thủy Ngư ngày 02/06/2017 (Solo Shang)

6.320 lượt xem · bình luận

Trailer AoE Việt Trung 2017 - SIÊU ĐỈNH CAO THẾ GIỚI

Trailer AoE Việt Trung 2017 - SIÊU ĐỈNH CAO THẾ GIỚI

4.019 lượt xem · bình luận

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Đổ Thánh, Hỏa Hải ngày 1/6/2017

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Đổ Thánh, Hỏa Hải ngày 1/6/2017

1.719 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Đổ Thánh ngày 31/5/2017 (Shang tự do)

Shenlong vs Đổ Thánh ngày 31/5/2017 (Shang tự do)

5.022 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Dai Dai ngày 30/5/2017 (Shang tự do)

Shenlong vs Dai Dai ngày 30/5/2017 (Shang tự do)

2.763 lượt xem · bình luận

Shenlong, Ban Ban vs Tiểu Thủy Ngư, Tiểu Tiểu Hiệp ngày 29/5/2017

Shenlong, Ban Ban vs Tiểu Thủy Ngư, Tiểu Tiểu Hiệp ngày 29/5/2017

2.206 lượt xem · bình luận

Shenlong (màu 2) vs Tiểu Thủy Ngư (màu 3) ngày 29/5/2017

Shenlong (màu 2) vs Tiểu Thủy Ngư (màu 3) ngày 29/5/2017

2.864 lượt xem · bình luận

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Thiên Y Chiến Đội ngày 28/5/2017

Shenlong, Tiểu Thủy Ngư vs Thiên Y Chiến Đội ngày 28/5/2017

1.966 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/5/2017 (Shang thuần tiễn)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/5/2017 (Shang thuần tiễn)

2.920 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/5/2017 (Shang tự do)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 28/5/2017 (Shang tự do)

3.113 lượt xem · bình luận

Shenlong, Tiểu Hắc Mã vs Thiên Y Chiến Đội ngày 26/5/2017

Shenlong, Tiểu Hắc Mã vs Thiên Y Chiến Đội ngày 26/5/2017

1.936 lượt xem · bình luận

3vs4 không thốn cũng thọt - Shenlong + Tiểu Thủy Ngư + Đổ Thánh vs Thiên Y Chiến Đội

3vs4 không thốn cũng thọt - Shenlong + Tiểu Thủy Ngư + Đổ Thánh vs Thiên Y Chiến Đội

4.647 lượt xem · bình luận

 Shenlong, Hòa Hải vs Thiên Y chiến đội ngày 21/5/2017

Shenlong, Hòa Hải vs Thiên Y chiến đội ngày 21/5/2017

1.978 lượt xem · bình luận

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 20/5/2017 (Solo Assyrian)

Shenlong vs Tiểu Thủy Ngư ngày 20/5/2017 (Solo Assyrian)

5.634 lượt xem · bình luận

GAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet@gmail.com

Designed by Cohet Dev Team