tutj | Video Đế Chế tutj | Video Clip AOE tutj

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs Kamachi, Vô Thường - 13h ngày 18/9/2020

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs Kamachi, Vô Thường - 13h ngày 18/9/2020

157 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Văn Nhất, TuTj vs Công 9x, TBL - 9h ngày 18/9/2020

[Trực Tiếp] Văn Nhất, TuTj vs Công 9x, TBL - 9h ngày 18/9/2020

142 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Quýt, Sĩ Yamato vs Nam Sociu, TuTj - 19h ngày 16/9/2020

[Trực Tiếp] Quýt, Sĩ Yamato vs Nam Sociu, TuTj - 19h ngày 16/9/2020

73 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs Quýt, Sĩ Yamato - 19h ngày 16/9/2020

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs Quýt, Sĩ Yamato - 19h ngày 16/9/2020

60 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] KDK, Exciter vs Nam Sociu, TuTj - 9h ngày 16/9/2020

[Trực Tiếp] KDK, Exciter vs Nam Sociu, TuTj - 9h ngày 16/9/2020

70 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs KDK, Exciter - 9h ngày 16/9/2020

[Trực Tiếp] Nam Sociu, TuTj vs KDK, Exciter - 9h ngày 16/9/2020

70 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tý, TuTj vs Tú Xuất, No Name - 9h ngày 11/9/2020

[Trực Tiếp] Tý, TuTj vs Tú Xuất, No Name - 9h ngày 11/9/2020

103 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tú Xuất, No Name vs Tý, TuTj - 9h ngày 11/9/2020

[Trực Tiếp] Tú Xuất, No Name vs Tý, TuTj - 9h ngày 11/9/2020

51 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Kenz, No Name vs TiTi, TuTj - 9h ngày 5/9/2020

[Trực Tiếp] Kenz, No Name vs TiTi, TuTj - 9h ngày 5/9/2020

39 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Kenz, No Name - 9h ngày 5/9/2020

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Kenz, No Name - 9h ngày 5/9/2020

61 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Meo Meo, Tiểu Bạch Long - 9h ngày 2/9/2020

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Meo Meo, Tiểu Bạch Long - 9h ngày 2/9/2020

112 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] MeoMeo, Tịnh Văn vs TiTi, TuTj - 9h ngày 1/9/2020

[Trực Tiếp] MeoMeo, Tịnh Văn vs TiTi, TuTj - 9h ngày 1/9/2020

65 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs MeoMeo, Tịnh Văn - 9h ngày 1/9/2020

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs MeoMeo, Tịnh Văn - 9h ngày 1/9/2020

38 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Công 9x, Tiểu Bạch Long - 9h ngày 25/8/2020

[Trực Tiếp] TiTi, TuTj vs Công 9x, Tiểu Bạch Long - 9h ngày 25/8/2020

151 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tý, TuTj vs Tú Xuất, Exciter - 9h ngày 21/8/2020

[Trực Tiếp] Tý, TuTj vs Tú Xuất, Exciter - 9h ngày 21/8/2020

171 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Tễu, No Name vs Xi Măng, TuTj - 9h ngày 10/8/2020

[Trực Tiếp] Tễu, No Name vs Xi Măng, TuTj - 9h ngày 10/8/2020

98 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Tễu, No Name - 9h ngày 10/8/2020

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Tễu, No Name - 9h ngày 10/8/2020

87 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Truy Mệnh, TBL vs Xi Măng, TuTj - 9h ngày 9/8/2020

[Trực Tiếp] Truy Mệnh, TBL vs Xi Măng, TuTj - 9h ngày 9/8/2020

135 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Truy Mệnh, TBL - 9h ngày 9/8/2020

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Truy Mệnh, TBL - 9h ngày 9/8/2020

56 lượt xem · bình luận

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Tễu, No Name - 9h ngày 8/8/2020

[Trực Tiếp] Xi Măng, TuTj vs Tễu, No Name - 9h ngày 8/8/2020

70 lượt xem · bình luậnGAME THỦ NỔI BẬT

Chim Sẻ Đi NắngBiBi

Hồng AnhGunnyHeHe

VaneloveHoàng Mai Nhi

THỂ LOẠI & CLAN

Solo2Vs23Vs34Vs4

GameTVHà NộiThái Bình

BiBi ClubTrường Phát EC

LIÊN HỆ ADMIN

Email: adscohet2020@gmail.com

Zalo: 0927244575

Designed by Cohet Dev Team